In de periode van 1 maart tot 1 mei 2024 moet er weer aangifte inkomstenbelasting gedaan worden, dit doe je over 2023. Veel freelancers vinden dit een lastige klus. Zorg ervoor dat je aangifte vóór 1 mei 2024 bij de Belastingdienst is ingediend. Als het je niet lukt de aangifte op tijd in te dienen, dan kun je een boete ontvangen. In deze blog leer je de procedures over de aangifte inkomstenbelasting, zodat je op de hoogte bent van de regelgeving en dergelijke boetes voorkomt. 


Wat is inkomstenbelasting? 

Inkomstenbelasting is de belasting die je afdraagt over je inkomen en je vermogen. Iedereen die in Nederland een inkomen verdiend betaalt inkomstenbelasting. Ook de mensen met een uitkering moeten jaarlijks een percentage van het inkomen afstaan. Dit wordt de aangifte inkomstenbelasting genoemd en is opgelegd door de Belastingdienst. 

Als freelancer betaal je inkomstenbelasting over de winst die je met je bedrijf behaald. Je winst bestaat uit de omzet minus de kosten. 


Zorgverzekeringswet

Tijdens je inkomstenbelasting betaal je ook aan de zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is een wet die ervoor zorgt dat alle Nederlanders toegang hebben tot goede zorg. Het betalen van een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is verplicht sinds 2006. Door deze Zorgverzekeringswet uit 2006 heb je als burger meer keuze uit zorgverzekeringen en zorgaanbieders.


Handige tips!

Als jij dit voor de eerste keer doet, kan het natuurlijk lastig zijn. Daarom hebben wij ook een whitepaper voor jou opgesteld waarin alle stappen worden besproken. Wil je verdere informatie? Lees dan dit artikel waar onze partner Tellow alles nog verder heeft uitgelegd met wat voorbeelden.Administratie bijhouden & gratis tools

Zie hier een overzicht van onze adminstratietools die je kunnen helpen bij het bijhouden van je administratie.


Voorbeeld: inkomstenbelasting voor freelancers 

Je factureert €1.000 en rekent hier 21% btw over. In totaal ontvang je €1.210. Je draagt de btw (€210) af aan de Belastingdienst. De overige €1000 is de omzet. Je hebt €800 aan kosten. Trek je van je omzet je gemaakte kosten af, dan houd je een winst van €200 over. Deze winst uit onderneming is dus je bruto-inkomen en daarmee je inkomen voor belasting. 


Fiscaal partnerschap 

Als je fiscaal partner bent, kun je samen met je partner aangifte inkomstenbelasting doen. Het voordeel hiervan kan zijn dat je bepaalde aftrekposten kunt verdelen. Je bent fiscaal partner als je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samen een kind hebt. 

Klik hier voor meer informatie over fiscaal partnerschap.


Wanneer moet je aangifte inkomstenbelasting doen als ondernemer? 

Als je een bedrijf hebt, freelancer of mkb’er bent en je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, ben je nog niet automatisch een ondernemer voor de inkomstenbelasting. Wel is iedere belastingplichtige in Nederland verplicht aangifte inkomstenbelasting te doen. Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting als je voldoet aan de volgende voorwaarden: 


● Je bent niet afhankelijk van één opdrachtgever, oftewel je hebt meerdere opdrachtgevers. 

● Je bent zelfstandig en bepaalt zelf wat je doet in het bedrijf. 

● Je haalt het urencriterium. Het urencriterium houdt in dat je minimaal 1.225 uur per jaar werkt aan je bedrijf. Houd hierbij rekening met de niet-declarabele uren. Dit zijn uren die je aan werkzaamheden besteedt die niet direct geld opleveren. 


1. Aftrekposten en heffingskortingen 

Als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, heb je recht op fiscale voordelen als je voldoet aan het urencriterium. Klik hier voor meer informatie over het urencriterium. Niet iedere freelancer is ook ondernemer voor de Belastingdienst, dus kijk even wat voor jouw situatie van toepassing is. Wil je zeker weten of je ondernemer bent voor de Belastingdienst? Doe hier de check!


Fiscale voordelen waar je mogelijk recht op hebt zijn aftrekposten en heffingskortingen. Aftrekposten verminderen je inkomen en zorgen ervoor dat je minder belasting en premies volksverzekeringen betaald. Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting die je moet betalen. Daarom is het gunstig om te weten welke aftrekposten en heffingskortingen er zijn en op welke je recht hebt. Door slim gebruik te maken van de aftrekposten en heffingskortingen van de Belastingdienst kun je als freelancer € 32.193 winst behalen, zonder daar belasting over te betalen. 

Voor freelancers zijn de volgende aftrekposten beschikbaar: 

● Zelfstandigenaftrek 

● Startersaftrek 

● Oudedagsreserve 

● MKB-winstvrijstelling 

● Heffingskortingen


In sommige gevallen kun je nog meer belasting besparen door gebruik te maken van o.a.: 

● De investeringsaftrek (KIA, MIA, VAMIL, EIA) 

● De hypotheekrenteaftrek 

● Aftrekbare giften 

● Aftrekbare zorgkosten 

● Aftrekbare lijfrente 

Zie de volledige lijst van de aftrekposten. 


2. Zelfstandigenaftrek en startersaftrek 

Voor de zelfstandigenaftrek kom je in aanmerking als je geld verdient aan je onderneming. Normaal gesproken moet je ook aan het urencriterium voldoen. In 2023 is de zelfstandigenaftrek € 5.030. Dit bedrag mag je aftrekken van de winst uit onderneming die je hebt behaald. Als je een starter bent, mag je dit bedrag verhogen met € 2.123. De startersaftrek mag je in totaal 3 keer toepassen in de eerste 5 jaar van je onderneming. 


3. Oudedagsreserve 

Vanaf 1 januari 2023 kan de oudedagsreserve niet meer (verder) worden opgebouwd. De oudedagsreserve die tot en met 31 december 2022 is opgebouwd kan nog volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Dit mag je dit doen met 9,44% van je winst, met een maximum van €9.632. 


4. MKB-winstvrijstelling 

Behoort je bedrijf in de categorie midden- en kleinbedrijf? Mkb-winstvrijstelling is een directe aftrekpost op je winst waar je dan recht op hebt. In 2023 is de mkb-winstvrijstelling 14% van de winst, nadat je deze hebt verminderd met de ondernemersaftrek. In 2023 is de aftrek van de mkb-winstvrijstelling beperkt. Het voordeel wordt berekend met een tarief van 36,93%. Voor de mkb-winstvrijstelling hoef je nooit te voldoen aan het urencriterium. 


5. Heffingskortingen 

Heffingskortingen zijn directe kortingen op het te betalen belastingbedrag. Per heffingskorting zal je lezen of je er recht op hebt of niet. Voor freelancers zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting het belangrijkst.


6. Algemene heffingskorting 

Algemene heffingskorting is een korting waar iedere belastingplichtige recht op heeft in Nederland. Als je de AOW-leeftijd (in 2022 is dit 66 jaar en 10 maanden) nog niet hebt bereikt en je hebt geen andere inkomsten, bedraagt deze korting € 1.583, tot een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 22.661. Als je belastbare inkomen hoger dan € 22.661 is, maar niet hoger dan € 73.031 moet je de algemene heffingskorting berekenen met een formule. 


€ 1.583 - 3,141% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 22.660) Dit laten we zien in het rekenvoorbeeld hieronder. Als je een parttime baan hebt naast je onderneming, wordt de algemene heffingskorting toegepast bij je inkomen uit je parttime baan. Dit betekent dat je de heffingskorting niet meer kan toepassen op de inkomsten uit je onderneming. 


7. Arbeidskorting 

Arbeidskorting is een korting over het inkomen dat je uit je winst uit onderneming behaalt. De arbeidskorting die je krijgt, hangt af van je leeftijd en je arbeidsinkomen.  


De tarieven 2023:


Arbeidsinkomen

Arbeidskorting

tot € 10.741

8,231% x arbeidsinkomen

vanaf € 10.741 tot € 23.201

€ 884 + 29,861% x (arbeidsinkomen - € 10.740)


vanaf € 23.201 tot € 37.691

€ 4.605 + 3,085% x (arbeidsinkomen - € 23.201)

vanaf € 37.691 tot € 115.295

€ 5.052 - 6,510% x (arbeidsinkomen - € 37.691)

vanaf € 115.295

€ 0


8. Premie zorgverzekeringswet 

Als freelancer moet je een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet (ZVW) betalen, ook als je geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Dit is een sociale premie en iedereen in Nederland is verplicht deze te betalen. Deze premie bestaat uit het bedrag dat je zelf betaald aan je zorgverzekering en uit een bijdrage van 6,68% van je inkomen, over maximaal € 66.956 belastbare winst. Lees meer over deze wet.


Rekenvoorbeeld inkomstenbelasting 2023 

In het rekenvoorbeeld laten we zien hoe je aftrekposten en heffingskortingen toepast. We zijn ervan uitgegaan dat je de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt. Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat je op een of meerdere aftrekposten geen recht hebt. 


Wat?

Bedrag

Winst uit onderneming 


€35.000 

Zelfstandigenaftrek

- €5.030 

Startersaftrek

- €2.123 

Oudedagsreserve

- €100

Winst voor mkb-vrijstelling

€27.847

Mkb-winstvrijstelling 

- €3.899 (14% over €27.847) 

Belastbare inkomsten 

€23.948 

Te betalen belasting 

€8.844 (schijf 1, 36,93% over €23.948) 

Algemene heffingskorting

 - € 1.543 

€ 1.583 - 3,141% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 22.660) 

Arbeidskorting

- €4969 (via berekensite

Belasting na korting 

€2332 

Te betalen ZVW

€1.600 (6,68% over €23.948) 

Totaal inkomstenbelasting 

€3.932


Tellow Compleet 

De inkomstenbelastingaangifte is voor veel freelancers een complex en tijdrovend proces. Om je een hoop tijd, moeite en boetes te besparen, biedt bijvoorbeeld Tellow je de oplossing voor je aangifte inkomstenbelasting. Je wordt gekoppeld aan je eigen persoonlijke boekhouder, welke onder andere je btw-aangiftes en aangifte inkomstenbelasting voor je verzorgt, zodat jij je geen zorgen hoeft te maken over enige aangiftes noch boetes. 


De Tellow boekhoudapp 

Tellow is een super handige boekhoudapp die je als freelancers alle tools biedt om je boekhouding eenvoudig online te beheren. Zo maak je facturen met je eigen logo en huisstijl en scan en bewaar je bonnen gemakkelijk met je telefoon. Aan het einde van ieder kwartaal zet Tellow je aangifteformulier helemaal klaar, zodat jij die één op één kunt overnemen bij je eigen belastingaangifte.


Meld je nu aan via YoungOnes en krijg de eerste 6 maanden Tellow voor 6,50,- per maand!
Daarnaast is er ook een speciale deal voor de inkomstenbelasting.


Video

E-boekhouden en de Kamer van Koophandel hebben beide handige video´ gemaakt die je helpen bij je belastingen.

Dit artikel is geschreven door partner Tellow. Alle rechten en eventuele informatie/spellingsfouten voorbehouden.