De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die ervoor zorgt dat alle Nederlanders toegang hebben tot goede zorg. Het betalen van een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is verplicht sinds 2006. Door deze Zorgverzekeringswet uit 2006 heb je als consument meer keuze uit zorgverzekeringen en zorgaanbieders.

Waarom ZWV betalen als freelancer?

In Nederland hebben we allemaal toegang tot goede zorg en vrijheid in het kiezen van onze eigen zorgverzekering. Hier is geld voor nodig, en de overheid verhaalt dit via de Zvw, die betaald wordt tijdens de inkomstenbelasting. In loondienst betaalt een werkgever dit, maar als freelancer moet je dit zelf afdragen, waarbij het percentage iets lager is. Bekijk de website van de belastingdienst voor meer informatie.


Hoeveel moet je afdragen?

Als freelancer betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage. De Belastingdienst stuurt je elk jaar een brief met een aanslag voor deze bijdrage. Het is verstandig om hier financieel rekening mee te houden en bijvoorbeeld tijdig geld opzij te zetten. Wanneer je in loondienst werkt, wordt de inkomensafhankelijke bijdrage automatisch ingehouden door je werkgever. Als freelancer is dit niet het geval en moet je rekening houden met het bedrag dat je moet betalen. In 2022 bedraagt de inkomensafhankelijke bijdrage voor ZZP'ers 5,50%. In 2023 is het percentage verlaagd naar 5,43%. Het maximumbijdrage-inkomen voor 2023 bedraagt €66.952.