Om te kunnen reageren op klussen via ons platform moet je gerechtigd zijn om in Nederland te werken. Dit betekent dat je de Nederlandse nationaliteit hebt of de nationaliteit van een land in de Europese Economische Ruimte (EER) bezit. Als je deze nationaliteiten niet hebt, heb je een geldige verblijfstitel nodig die het recht op werk in Nederland verleent.

Een verblijfstitel met de vermelding "Arbeid vrij toegestaan" en waarbij geen "Tewerkstellingsvergunning (twv)" vereist is, wordt als geldig beschouwd. 

Als je nog wacht op het verkrijgen van je verblijfsvergunning, wordt een sticker van de IND (met bovenstaande titels) ook gezien als geldig identiteitsbewijs. Het is belangrijk om deze sticker samen met je paspoort te uploaden.

Om te bepalen of je in Nederland mag werken, vragen wij je om de ID-check door te lopen. 


ID-bewijs tijdens een klus

Houd er rekening mee dat opdrachtgevers jou ook om identificatie kunnen vragen, dus zorg ervoor dat je je paspoort of ID bij je hebt als je naar een klus gaat. Let op: Een rijbewijs is volgens de Arbeidsinspectie niet voldoende als identificatiebewijs.