Dit kan twee oorzaken hebben:


  1. Je hebt je btw-id aangevraagd aan het einde van het kwartaal. In dat geval komt het nog wel eens voor dat je je eerste aangifte schriftelijk moet indienen. Je ontvangt de juiste papieren via de post en deze stuur je na het invullen weer op naar de Belastingdienst.
  2. De tweede mogelijkheid is dat je te vroeg bent! Super dat jij er op tijd bij wilt zijn, maar je kan je btw-aangifte pas indienen na de eerste dag van de maand na het vorige kwartaal. Bijvoorbeeld: kwartaal 3 loopt van 1 juli - 30 september. Je kan dan aangifte doen over dit kwartaal vanaf 1 tot 30 oktober.