Als je wil stoppen met freelancen, is het van belang dat je je btw-id stopzet. Doe je dit niet, dan veronderstelt de Belastingdienst dat jij nog steeds je belastingaangifte moet doen. Om te voorkomen dat je hiermee in de problemen komt, dien je je onderneming te staken. Hier wordt uitgelegd wat je hiervoor precies moet doen. 


Ben jij niet ingeschreven bij de KvK, dan dien je voor het stoppen als freelancer, contact op te nemen met de Belastingdienst. (0800-0543) Wij raden je aan om gemakshalve altijd eerst even de Belastingdienst op te bellen, zodat zij jou helder kunnen toelichten welke stappen je moet zetten om je btw-id op te zeggen. 


Houd er rekening mee dat je nog een laatste aangifte moet indienen bij het opzeggen van je btw-id. Ook wanneer je je btw-id hebt stopgezet, ben je nog tot 7 jaar verplicht om jouw administratie te kunnen tonen aan de Belastingdienst. Bewaar dit dus goed!