Wat er gebeurt als je niet betaalt of te laat de aangifte indient, hangt af van de situatie. Als je niet op tijd aangifte doet, stuurt de belastingdienst meestal eerst een herinnering. Daarin vragen zij om opnieuw aangifte te doen. Als je dan geen aangifte doet, krijg je een aanmaning. In de aanmaning staat een nieuwe termijn, waarbinnen je de aangifte moet insturen. Komt de aangifte na de termijn binnen bij de belastingdienst? Dan krijg je een verzuimboete. Deze boete is €385,- als je niet of niet op tijd aangifte doet van de inkomstenbelasting. Als je vaker verzuimt, kan de boete oplopen tot €5.514,-. Voor de omzetbelasting is dit €65. Doe je opzettelijk geen aangifte of doe je opzettelijk een onjuiste of onvolledige aangifte? Dan krijg je een vergrijpboete. De hoogte van de vergrijpboete is afhankelijk van of er sprake is van opzet of grove schuld. Bij opzet bedraagt de boete 50% van de belasting die je opzettelijk hebt verzwegen. Bij grove schuld is dat 25% van de verzwegen belasting. 


Zie alle informatie op de website van de Belastingdienst.